Het Amerikaanse begrip ‘holding space’ betekent zoiets als: liefdevol ruimte openhouden, zodat iemand anders de weg naar groei of de oplossing van een probleem kan vinden. Hoe doe je dat? Kun je dat leren? En: hoe creëer je zo’n open ruimte voor jezelf? Deze zeven wetten van Amerikaanse auteur Heather Plett helpen je op weg.

1. Sta anderen toe om te vertrouwen op hun eigen wijsheid en intuïtie

‘Dit kun je pas doen als je zoveel werk aan jezelf hebt verricht, dat je je eigen wijsheid en intuïtie kunt vertrouwen’, zegt Heather Plett. ‘Je staat elk moment toe om te bepalen wat er het volgende moment gebeurt. Je hebt dus geen formule, je kijkt telkens weer wat er gevraagd wordt.’

Toen Heather en haar broers en zusters bij hun moeder gingen waken, hadden ze nog nooit bij het bed van een stervende gezeten. Toch wisten ze intuïtief wat er nodig was, wat voor aandacht en zorg hun moeder nodig had en hoe ze hun liefde konden geven.Verpleegkundige Ann liet hen fijngevoelig weten dat ze echt niet een of ander protocol of programma hoefden af te draaien, dat ze gewoon op hun gevoel konden afgaan.

2. Laat je eigen ego erbuiten

Niet makkelijk… maar wel belangrijk. Zodra je gelooft dat een ander niet zonder jouw hulp kan, of je ergert als het niet meteen lukt, of je persoonlijk gekwetst gaat voelen door de emoties van de ander, is je ego ermee aan de haal gegaan.

Dit schreef Heather in een van haar nieuwsbrieven: ‘Bewust je mond houden is een van de belangrijkste principes van holding space. Om iemand anders (en onszelf) groeiruimte te gunnen moeten we weten wanneer we moeten praten en wanneer we stil moeten blijven.

Als ons ego erbij komt, willen we advies geven, verbeteringen in het verhaal van de ander aanbrengen, grip houden op het resultaat, of op zijn minst aan anderen laten merken hoe knap wij zijn. Dat is allemaal schadelijk voor de ruimte om te groeien. Het haalt de aandacht weg van de persoon voor wie je de ruimte bewaakt, en vestigt de aandacht op jezelf.’

3. Zorg dat mensen zich veilig voelen, zelfs om te falen

Mensen die groeien en zich ontwikkelen of ergens doorheen gaan, maken altijd wel ergens onderweg fouten. Holding space betekent dat je daar geen oordeel over hebt en zorgt dat ze zich daarvoor niet hoeven te schamen. Dan geef je ze de ruimte om zichzelf weer bij elkaar te rapen en verder te gaan, en te leren van hun fouten.

4. Geef niet meer informatie of advies dan iemand aankan

Je kunt het beste adviseren als je dat doet op een bescheiden en attente manier. Dit is ook een kwestie van aanvoelen en empathie: als je te veel informatie tegelijk geeft, voelt de ander zich snel dom of hulpeloos. Maar soms weet iemand niet eens wat hij nodig heeft en dat kun je aanvoelen.

Aan het sterfbed van haar moeder vond Heather Plett het heel fijn dat de verpleegkundige Ann aanbood om de moeder te wassen; dat was net iets te veel gevraagd voor de familie.

5. Pak iemands kracht niet af

Het komt maar zelden voor dat je iemand anders echt helpt als je besluiten neemt voor hem of haar. In verreweg de meeste gevallen help je mensen juist door hun autonomie te respecteren. Leer opzij te stappen en erop te vertrouwen dat iemand anders ook wijsheid en intuïtie heeft.

6. Sta mensen toe ingewikkelde emoties te voelen, ook negatieve

Hiervoor moet je zelf het nodige werk verricht hebben aan je eigen schaduwkanten en er niet meer bang voor zijn. Als de ruimte die je met je energie bewaakt voor de ander veilig genoeg is, kan er zomaar verdriet, angst of woede opkomen.

Ten eerste is het dan belangrijk om die gevoelens bij de ander te laten en je er niet verantwoordelijk voor te voelen. Net zo belangrijk is het om die emoties niet te veroordelen of er kritiek op te hebben. Vertrouw maar dat ze er mogen zijn en dat de ander mag voelen wat er te voelen valt. Juist emoties die er mogen zijn, gaan weer voorbij.

7. Respecteer het als iemand een ander besluit neemt dan jij zou doen

‘Een cliënt van mij wilde een bedrijfje starten’, zegt Heather Plett. ‘Ik vond zijn idee briljant en precies wat de wereld nodig had. Toen besloot ze dat ze er nog niet klaar voor was en dat ze nog wilde wachten.

Dat was een beetje een teleurstelling voor me, omdat ik het mooi en opwindend vond, maar ik moest wel vertrouwen dat zij beter wist dan ik wat voor haar de goede timing was. Ik kan zo iemand wel aanmoedigen om er goed naar te kijken, en te onderzoeken of er angst onder zit. Als coach zal ik dat zeker doen, maar uiteindelijk ligt het toch bij haar.’

Meer lezen van Heather? Ga naar www.heatherplett.com.

“Empathy is simply listening, holding space, withholding judgement, emotionally connecting, and communicating that incredible healing message of “you’re not alone.”