Gewaarzijn

Volledig in het hier en nu. Gewaarzijn is het bewustzijn van wat je voelt, doet en denkt, waar je behoefte aan hebt en wat er in je omgeving gebeurt. Gewaarzijn is zowel naar binnen, naar jezelf als naar buiten, naar je omgeving gericht. Je gevoelens en gedachten komen allemaal op vanuit eerdere ervaringen. In [...]