Het concept van de ‘Wounded Healer’ komt van Carl Gustav Jung en is geïnspireerd op de Griekse mythe van de centaur Chiron. Kort omschreven, is een ‘Wounded Healer’ iemand die zijn eigen pijn transformeert naar kracht en van hieruit anderen helpt om hun pijn te helen.  Sjamanen worden ook wel eens omschreven als ‘Wounded Healers’.

Kortom, Wounded Healers hebben veel te bieden. Ze zijn ongewoon empathisch, bezitten veel kennis en hebben de neiging om anderen veel hoop en perspectief te bieden – twee belangrijke kenmerken van het genezingsproces.

Wounded healers werken niet altijd in de zorg branche of helpende beroepen. Het zijn bijvoorbeeld ook moeders en vaders. Ze hebben vaak de neiging om hun familie en vrienden beter te laten voelen, vooral wanneer hun dierbaren moeilijke tijden doormaken. Omdat ze in het verleden hun eigen uitdagingen hebben aangepakt, begrijpen ze gemakkelijker ontberingen. Ze weten ook, net als therapeuten, dat om anderen te helpen genezen, het belangrijk is om hoop te geven, zodat de persoon het licht in zijn duisternis kan zien.

Soms kunnen mensen gewond raken, maar ze weten de omvang pas als er een trigger is, zoals plotseling omgaan met psychische problemen zoals depressie. Zoals Romanyshyn zegt: “Hoe meer licht we naar het onbewuste brengen, hoe dieper de duisternis van het onbewuste wordt.” Met andere woorden, hoe meer we te weten komen, hoe meer we gaan begrijpen wat we niet weten. Ik geloof heel hard in het zelfhelend vermogen van ieder van ons. Ik help een stukje op weg, kan ondersteunen in het brengen van inzichten, psycho-educatie aanreiken, werken aan lichaamsbewustwording, maar het échte helingswerk doe je zelf. Om die reden maak ik er een punt van om trajecten niet langer te laten duren dan nodig. Wanneer iemand aangeeft dat mijn hulp niet meer nodig is, is dat voor mij een positief teken.