Volledig in het hier en nu. Gewaarzijn is het bewustzijn van wat je voelt, doet en denkt, waar je behoefte aan hebt en wat er in je omgeving gebeurt. Gewaarzijn is zowel naar binnen, naar jezelf als naar buiten, naar je omgeving gericht.

Je gevoelens en gedachten komen allemaal op vanuit eerdere ervaringen. In willekeurige volgorde. Vanuit non-dualiteit. Vanuit het universum. Of hoe je het ook maar wilt noemen. Soms ook in je dromen. Je Ego denkt dat jij die gevoelens bent, neemt de gedachten ontzettend serieus. Hierdoor ontstaat veel lijden.

Leven in het moment, zeggen we ook vaak, de kracht van het nu, kennen we uit vele boeken, bijvoorbeeld van Eckhart Tolle. Het dagelijks leven wordt op die manier, met aandacht en alertheid, een voortdurende meditatie. Ondertussen komt wel van alles in ons op: zorgen, herinneringen, verlangens, angsten. Maar door ze te zien voor wat ze zijn en ons te gronden in het hier-en-nu kunnen we ruimte creëren tussen die emoties en onszelf. Die ruimte biedt vrijheid en we komen dichter bij ons ware zelf.

Het gaat allemaal om wie wij in essentie denken te zijn. Simpel gezegd zien wij in het westen onszelf als een mix van gedachtes, gevoelens en een lichaam (brein), waarbinnen bewustzijn (gewaarzijn) zich afspeelt. Immers we kunnen onze aandacht richting en van objecten gewaar zijn en ze proeven, ervaren, voelen, ruiken en zien. In de oosterse filosofie is de betekenis van gewaarzijn dat wat jij en ik in essentie  niet afgescheiden (lees non-dual (niet twee)) zijn. In deze bewustzijnde ruimte speelt het leven zich af – waaronder gedachtes, gevoelens en ons lijf.

“Uiteindelijk zijn wij zelf onze beste leraar.
Wanneer wij open, gewaar en waakzaam zijn,
kunnen wij onszelf bekwaam leiden”