Equine Assisted Coaching en Therapie is een coaching methodiek waarbij paarden ingezet worden om cliënten de gelegenheid te geven ervaringsgericht te leren en te profiteren van de feedback die een paard daarbij kan geven. Paarden zijn kuddedieren, denken niet in (ver)oordelen en zijn uiterst gevoelig voor signalen die een ander – bewust of onbewust – geeft. Een paard reageert. En dat geeft een reactie. Deze interactie, ondersteund door een coach, geeft je een bevestiging van wat je (onbewust) allang ‘weet’.

Tijdens Equine Assisted Coaching gaat het om de ervaringen met het paard:

 • Wat doet het bij mij?
 • Herken ik dat?
 • Wat gebeurt er dan precies?
 • Ben ik daar blij mee of wil ik er iets aan veranderen?

De ervaringen met het paard zijn een metafoor voor ervaringen in het dagelijkse leven of tijdens je werk.

Er wordt niet op de paarden gereden, de activiteiten vinden altijd op de grond plaats. Het welzijn van het paard tijdens de Equine Assisted Coaching zijn een centraal gegeven is: er wordt altijd respectvol met het paard omgegaan. Zoals ook respectvol omgegaan wordt met de cliënt en zijn/haar coachvraag.


Equine Assisted Coaching is ervaringsgericht coachen.

De coach faciliteert het leerproces, door steeds te proberen de leerervaring aan te bieden die de cliënt in de gelegenheid stelt te leren wat nodig is. Het paard neemt voor het grootste deel de rol van coach op zich . Door de bewegingen van het paard en door interpretatie van de coachee van deze beweging, ontstaan reflectiemomenten.

Tijdens de reflectiemomenten van de sessie helpt de coach de cliënt om de ervaring bewust te krijgen en tot inzichten, gevoelens en emoties te komen die tot dan onbewust waren. De cliënt kan vervolgens experimenteren met nieuw gedrag- in contact met het paard- en opnieuw ervaren. Ervaren in plaats van te blijven praten over…..


Equine Assisted Coaching is een oplossingsgerichte methodiek.

De coach richt zich in de sessie niet zozeer op de oorzaken die ten grondslag liggen aan de coachvraag (belemmering), maar vooral op hoe dat in het hier en nu van invloed is en wat de cliënt daar in de toekomst mee wil. Het uitgangspunt van Equine Assisted Coaching is dat de cliënt deze oplossing voor zijn of haar coachvragen (belemmeringen) zelf in zich heeft.


Equine Assisted Coaching is cliëntgericht en non-directief.

Het inzicht van de cliënt staat centraal. De coach faciliteert het proces en handelt non-directief (zonder een vastgestelde richting op te leggen) Door de integratie van diverse technieken, zoals intuïtieve coaching, systemisch werk en voice dialogue kan de therapeut afstemmen wat nodig is en daarmee het ervaringsleren van de cliënt verdieping geven.

Persoonlijke begeleiding speelt zich af in een breed en grijs gebied, gradueel verlopend van coaching via counseling en psychotherapie naar psychiatrie. Equine Assisted Coaching wordt op ieder punt van deze schaal ingezet. De methode is daardoor zeer breed inzetbaar, bijvoorbeeld:

 • individuele coaching
 • teamcoaching
 • persoonlijke ontwikkeling

maar ook bij cliënten met:

 • burnout
 • depressie
 • PTSS
 • verlies en rouw
 • angststoornissen