Equine assisted coaching en therapie is een oplossings­gerichte methode. We richten ons na bewustwording van onderliggende oorzaken, op hoe deze in het hier en nu van invloed zijn en hoe men zich kan verhouden tot de feiten.
De focus ligt daarbij op de innerlijke kracht en mogelijkheden van de cliënt waarbij het uitgangs­punt is dat hij/zij de oplossing (bewust of onbewust) zélf in zich heeft.