Wat bied ik jou?

DE SESSIES

Alle sessies vinden grotendeels buiten plaats in de rijbak of op het weiland bij de paarden. De activiteiten worden altijd op de grond uitgevoerd en nooit op het paard. Je hoeft hiervoor dus geen (rij)ervaring of zelfs affiniteit met paarden te hebben.

Tijdens de sessie krijg je de kans meer over jezelf te leren. De ervaringen en de feedback van het paard worden door mij als therapeut objectief geobserveerd. Door het teruggeven van deze observaties en het stellen van vragen reflecteren we daarna op wat er gebeurd is. Alles wat in de sessie naar boven komt zal professioneel en uiteraard strikt vertrouwelijk worden behandeld door mij als therapeut. De informatie zal nooit aan derden worden doorgegeven.

WAARDE

“De waarde van therapie met paarden is dat het ons laat zien dat we niet alleen zijn in onze ‘strijd’. De zachte, niet-oordelende aanwezigheid van een paard kan ons het gevoel geven dat we gehoord en begrepen worden, zelfs wanneer woorden ons in de steek laten. En in dat proces vinden we de moed en kracht om te genezen.”

Kwaliteitsregister:

Het KwaliteitsRegister voor de Equine geAssisteerde ­Coach of Therapeut is een register van coaches en therapeuten die minimaal de erkende, NOBCO/EMCC geaccrediteerde opleiding equine geassisteerde coach® level 1 of 2 aan educatief centrum Keulseweg met succes hebben afgerond en van het coachen met hulp van paarden hun beroep hebben gemaakt. De in KREAC geregistreerde coach of therapeut is aangesloten bij een klachtenregeling en/of erkende Wkkgz-geschillencommissie, heeft een goede beroeps- en bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering, afgestemd op het werken met paarden en investeert in doorgaande professionalisering van zichzelf en het vak door middel van regelmatige deelname aan intervisie, deskundigheidsbevorderende activiteiten en een driejaarlijkse certificatie-update.

Aangesloten bij

Aangesloten bij:

Ik ben gecertificeerd als level 3 equine assisted therapeut® en aangesloten bij NOBCO, KREAC, CAT en EMCC. De opleiding tot equine assisted therapeut® is een in totaal 4-jarige opleiding bij de Keulseweg in Pijnacker. Een volwassen CRKBO- en NRTO-geregistreerd beroeps­opleidings­­instituut en als enige in Nederland door de NOBCO geaccrediteerd op practitioner niveau. Tevens door het CPION erkend als Post-HBO-registeropleiding. Binnen die vier jaar heb ik ook de Psychosociale Basiskennis geleerd, een door zorgverzekeraars verplichte PLATO-erkende module.

Registratie:

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Klik hier voor meer informatie over mijn klachtenregeling.

Geweldig wat je van paarden kan leren. Caroline stelt goede vragen en zet je echt aan ’t denken, zodat je je bewust wordt van patronen die wellicht niet goed voor je zijn. Zeker ’n aanrader als je nieuw licht wilt laten schijnen op iets waar je last van hebt, of wat je wilt veranderen.

Nieske van Woerden

Caroline kon aan de hand van mijn interactie met het paard heel duidelijk de vinger op de ‘zere’ plek leggen en ook meteen advies geven waar ik mee kon werken en waar ik ook daadwerkelijk iets aan had. En dan de locatie. Geborgen, mooie plek. Je voelt je er meteen thuis!

Marjolein van der Hoek

DE TARIEVEN
OP ‘N RIJ

De therapie is een waardevolle investering in jezelf. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om je traject (deels) vergoed te krijgen, bijvoorbeeld als er een link is met werk of gezondheid.

INTRO SESSIE

97,00/incl.btw
 • Kennismaking
 • Intakegesprek
 • Therapie-/coachsessie met paard(en)
 • Nabespreking

VERVOLG SESSIE

119,00/incl. btw
 • Bespreken van je hulp- of coachvraag
 • Therapie-/coachsessie met paard(en)
 • Nabespreking
 • E-book met praktische opdrachten

DUO SESSIE

127,00/incl. btw
 • Kennismaking
 • Intakegesprek
 • Therapie-/coachsessie met paard(en)
 • Incl. extra online sessie