Coaching in samenwerking met paarden… Sommige mensen vinden het nog steeds een beetje zweverig. Anderen beschouwen paardencoaching als een interessante en waardevolle nieuwe coachingsmethodiek. Naast teamgeest bevorderende en management trainingen zoals escaperooms, vlotten bouwen, boogschieten, klimparken etc. neemt coaching met behulp van paarden de laatste jaren een enorme sprong.

Wat zijn de exacte voordelen van paardencoaching?

Ik deel graag 9 punten die dat zijn:

1. Je traint je perceptie.

Paarden communiceren voornamelijk non-verbaal. Ook bij mensen hebben non-verbale uitingen een grote, zij het vaak een onderdrukte invloed. Het observeren van paarden in een kudde traint onze mindfulness, perceptie en principes van non-verbale communicatie.

2. Gebruik van je eigen lichaamstaal.

Paarden, als vlucht-en kuddedieren zijn meesters in lichaamstaal. Ze reageren op de kleinste signalen en verandering. Deelnemers kunnen zich bijvoorbeeld zeer bewust worden van hun zichtbaarheid tijdens een activiteit met de paarden. Ben je ontspannen, zelfverzekerd, authentiek, angstig of heb je twijfels?

3. Eerlijke oordeelloze feedback.

Voor paarden tellen geen titels, geld, uiterlijke schijn, macht of reputatie. Voor hen is alleen het hier en nu belangrijk. Is de mens betrouwbaar? Kan hij leiderschap en veiligheid bieden?

Paarden geven je eerlijke, directe feedback. Ze zijn oordeelloos, hebben geen tweede agenda, geen bijbedoelingen en zijn nooit berekend. Precies deze eigenschappen spreken enorm voor het coachen met paarden.

4. Onvergetelijke beelden.

Paardencoaching levert indrukwekkende, blijvende en memorabele beelden op van belangrijke ervaringen die mensen gemakkelijk kunnen reflecteren.

5. Nieuwe situaties ervaren.

Veel deelnemers hebben al enkele of meerdere (leiderschaps-) masterclasses bijgewoond. Maar meestal hebben ze weinig tot geen ervaring met paarden. Vanwege de grootte en aanwezigheid van de paarden worden de deelnemers snel uit hun comfortzone gehaald. Geoefende kennis werkt niet meer. Zo kun je controleren hoe mensen reageren op nieuwe situaties. Een extra uitdaging is hierbij de (non-verbale) communicatie.

6. Emotioneel leren.

Door een activiteit met paarden leidt het zintuiglijk ervaren van natuur, geuren, voelen en gewaar worden weer tot duurzaam en emotioneel leren. Het brengt de deelnemer in het hier en nu.

7. Authenticiteit en uitstraling.

Paarden volgen alleen degenen die voor veiligheid en begeleiding kunnen zorgen. Paarden herkennen als geen ander authentieke, doelgerichte en aanwezige mensen. Spanning, dwang en ‘overtuiging’ hebben bij paarden geen enkel effect.

8. Individueel leren.

Vanwege de individuele instelling van de activiteiten en het gebruik van paarden met verschillende karakters komen de deelnemers tot verschillende resultaten en ervaringen. Deze worden na afloop door de coach gereflecteerd.

9. Onbewust gedrag ontdekken.

Tijdens de activiteiten ontvangen de deelnemers slechts enkele globale instructies voor de uitvoering. Er is geen goed of fout. Vanwege de grote ruimte waarin de activiteiten plaatsvinden, kunnen geselecteerde strategieën, geplande (of ongeplande) acties en intuïtief gedrag worden waargenomen, geanalyseerd en verwerkt.

Stress- en oplossingsstrategieën kunnen dus worden herkend en gewijzigd. De setting met de paarden laat de deelnemers alle ruimte voor gedragsverandering en maakt het mogelijk om te oefenen en uit te proberen.

9 redenen waarom paardencoaching zo waardevol is

Waarom paardencoaching echt iets van nu is.

In deze voortrazende  tijd eisen managers steeds vaker training die een zo maximaal trainingseffect moet bereiken in een zo weinig mogelijke tijdsbesteding. De medewerkers daarentegen worden geconfronteerd met een voortdurend toenemende tijdsdruk en eisen.

Een coachingssessie met behulp van paarden kan in korte tijd veel aha-momenten en concrete uitgangspunten opleveren voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Bovendien profiteren de deelnemers van het contact met de natuur en de paarden die oordeelloos voor ze staan en naar het hier en nu brengen.

Alleen een coach met uitgebreide expertise op het gebied van paardengedrag, communicatie en coaching kan de impulsen die optreden goed reflecteren, verwerken en ontwikkelen. Op deze manier slagen, verder ontdekken en leren in een waarderende, ervaringsgerichte en ongedwongen omgeving zorgt ervoor dat nieuwe inzichten ook op lange termijn verankerd blijven.

Nieuwsgierig naar wat een paard jou kan vertellen? Wil je dit een keer ervaren in een coachsessie met behulp van een paard? Neem dan contact op en ontmoet jezelf door de ogen van een paard.

Deel dit artikel